Digital check-in til automatisk registrering af borgere med aftale

Udfordring:
For de kommunale jobcentre bliver opgaven med at yde en god og borgerrettet service for at sikre at så mange borgere som muligt kommer i arbejde hele tiden større og mere kompleks. Derfor er der i dag større fokus end nogensinde på at optimere arbejdsgangene og udnytte medarbejderressourcerne så optimalt som muligt.
På Jobcenter Mors var udfordringen, at med et gennemsnit af 20 planlagte aftaler om dagen, blev der brugt mange ressourcer på at modtage borgerne samt anvise dem til relevante medarbejdere. For at frigive nogle af disse ressourcer ønskede jobcentrets personale derfor en løsning borgere med en aftale kunne registrere sig digitalt og tilkaldelse af relevante medarbejdere kunne ske automatisk.


Løsning:
For at optimere jobcentrets ressourcer har MediaConnect InfoSystemer udviklet en digital interaktiv check-in løsning til modtagelse af borgere med aftale på jobcentret. Løsningen er fuldt integreret med jobcentrets kalender / booking platform og henter automatisk alle aftaler herfra. Når en borger ankommer til jobcentret mødes vedkommende af en check-in stander med en touchskærm, som bl.a. giver følgende muligheder:

Registrerer sin ankomst via skærmen ud fra aftaleliste
Når borgeren er registeret henvises automatisk til venteområde
Den relevante medarbejder orienteres automatisk og kan hente borgeren i venteområdet
Borgere uden aftale henvises automatisk til receptionen.
 Ud over den interaktive Check-in løsning, har jobcentret også leveret en digital infoskærm placeret i venteområdet. Infoskærmen anvendes til visning af f.eks. åbningstider, telefontid og ferielukning. Derudover er infoskærmen integreret med Jobnet og viser automatisk nyeste jobopslag direkte på skærmen. 
Morsø Kommune har i flere år gjort brug af MediaConnect InfoSystemers softwareplatform LiveConnect CDS til styring af kommunens infoskærme i bl.a. borgerservice samt sportshaller. Derfor var det et helt naturligt valg at basere deres nye interaktive check-in løsning på denne platform.
 
Resultat:
Både borgere og medarbejdere hos Jobcenter Mors er meget tilfredse med hvor enkel, effektiv og brugervenlig den nye interaktive Check-in løsning er. Borgerne føler sig godt modtaget og bliver vejledt og informeret igennem registreringsprocessen, og ventetiden er nedbragt til et minimum.
Samtidig kan personale mærke at implementering af løsningen har frigivet en masse ressourcer. Helt konkret vurderes det at man i gennemsnit har sparet 5 minutter pr. betjening hvilket med 20 møder om dagen giver en besparelse på mere en 1,5 time pr. dag og 30 timer pr. måned. Alt sammen tid medarbejderne nu kan bruge på bedre service til gavn for borgerne.

Nyheder og cases

Digital check-in til automatisk registrering af borgere med aftale

Udfordring:
For de kommunale jobcentre bliver opgaven med at yde en god og borgerrettet service for at sikre at så mange borgere som muligt kommer i arbejde hele tiden større og mere kompleks. Derfor er der i dag større fokus end nogensinde på at optimere arbejdsgangene og udnytte medarbejderressourcerne så optimalt som muligt.
På Jobcenter Mors var udfordringen, at med et gennemsnit af 20 planlagte aftaler om dagen, blev der brugt mange ressourcer på at modtage borgerne samt anvise dem til relevante medarbejdere. For at frigive nogle af disse ressourcer ønskede jobcentrets personale derfor en løsning borgere med en aftale kunne registrere sig digitalt og tilkaldelse af relevante medarbejdere kunne ske automatisk.


Løsning:
For at optimere jobcentrets ressourcer har MediaConnect InfoSystemer udviklet en digital interaktiv check-in løsning til modtagelse af borgere med aftale på jobcentret. Løsningen er fuldt integreret med jobcentrets kalender / booking platform og henter automatisk alle aftaler herfra. Når en borger ankommer til jobcentret mødes vedkommende af en check-in stander med en touchskærm, som bl.a. giver følgende muligheder:

Registrerer sin ankomst via skærmen ud fra aftaleliste
Når borgeren er registeret henvises automatisk til venteområde
Den relevante medarbejder orienteres automatisk og kan hente borgeren i venteområdet
Borgere uden aftale henvises automatisk til receptionen.
 Ud over den interaktive Check-in løsning, har jobcentret også leveret en digital infoskærm placeret i venteområdet. Infoskærmen anvendes til visning af f.eks. åbningstider, telefontid og ferielukning. Derudover er infoskærmen integreret med Jobnet og viser automatisk nyeste jobopslag direkte på skærmen. 
Morsø Kommune har i flere år gjort brug af MediaConnect InfoSystemers softwareplatform LiveConnect CDS til styring af kommunens infoskærme i bl.a. borgerservice samt sportshaller. Derfor var det et helt naturligt valg at basere deres nye interaktive check-in løsning på denne platform.
 
Resultat:
Både borgere og medarbejdere hos Jobcenter Mors er meget tilfredse med hvor enkel, effektiv og brugervenlig den nye interaktive Check-in løsning er. Borgerne føler sig godt modtaget og bliver vejledt og informeret igennem registreringsprocessen, og ventetiden er nedbragt til et minimum.
Samtidig kan personale mærke at implementering af løsningen har frigivet en masse ressourcer. Helt konkret vurderes det at man i gennemsnit har sparet 5 minutter pr. betjening hvilket med 20 møder om dagen giver en besparelse på mere en 1,5 time pr. dag og 30 timer pr. måned. Alt sammen tid medarbejderne nu kan bruge på bedre service til gavn for borgerne.

BOOK EN 360°
ANALYSE

KLIK HER
 

BOOK ONLINE MØDE

KLIK HER
 

BESTIL
DEMO

KLIK HER
 

DOWNLOAD
E-BOG

KLIK HER